Dílny a workshopy

 

Tvůrčí dílny IBÉRICA 2023 jsou připraveny a můžete se zaregistrovat.

 

 

 

 

 

Také v letošním roce jsme pro Vás připravili atraktivní program tvůrčích dílen pro účastníky všech úrovní a všech věkových kategorií.

 

Kapacita je omezená, proto si prosím rezervujte místa předem!

 

Účastníci tvůrčích dílen kteří se zaregistrují na kurzy které mají dohromady minimálně 3 hodiny, získávají po zaplacení registrace nárok na vstup zdarma na Galakoncert festivalu Ibérica 2023 v Brně 17.6. (na stání)

 

STORNO PODMÍNKY:

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit kurzu, máte možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici.

Ibérica, z.s. si vyhrazuje právo na změnu lektora/ky, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

Zrušíte-li účast je účtován stornopoplatek z celkové částky: 10% při odhlášení později než 30 kalendářních dnů před začátkem kurzů, 50% při odhlášení později než 14 kalendářních dnů před začátkem kurzů, a 100% při odhlášení později než 5 kalendářních dnů před začátkem kurzů. Toto platí i v případě, že jste se do kurzu přihlásili v době kratší než 10 dnů před jeho konáním.

Storno podmínky jsou vázány na termín obdržení Vaší zprávy.

Zrušení účasti je možné písemně na e-mail: cristina.roa@iberica.cz

 

Těšíme se na Vás!

Váš organizační tým Ibérica 2023

 

NABÍDKA DÍLEN

* * * *

Creative/dance workshops IBÉRICA 2023 are ready, and you can register.

Also, this year, we have prepared an attractive program of creative/dance workshops for participants of all levels and all ages.

 

Capacity is limited, so please book in advance!

 

Participants in  workshops who register for courses that have a total of at least 3 hours, after paying for the registration, are entitled to free entry to the Gala Concert of the Ibérica 2023 Festival in Brno 17.6. (standing)

 

CANCELLATION POLICY:

If for any reason you are unable to attend the course, you could send a substitute instead.

Ibérica, z.s. reserves the right to change the lecturer, date and venue or complete cancellation of the course for organizational reasons.

If you cancel you will be charged a cancellation fee of the total amount: 10% if you cancel later than 30 calendar days before the start of the courses, 50% if you cancel later than 14 calendar days before the start of the courses, and 100% if you cancel later than 5 calendar days before the start of the courses. This also applies if you registered for the course less than 10 days before it took place.

Cancellation of participation is possible by writing to e-mail: cristina.roa@iberica.cz

Cancellation conditions are tied to the date of receipt of your message.

 

Looking forward to meeting you!

Ibérica 2023 team